5. CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI ED TRONG TIẾNG ANH

  1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ kết thúc bằng âm /s/, /ʃ/, /tʃ/,/k/, /p/, /f/. (sáng sớm chạy khắp phố phường)

Những âm cuối thường gặp : ss, sh, c, k, p, f, x, gh, ch (sáng sớm chạy khắp phố phường xin ghé chơi).

Ex:

Ss: pass, mass (khối, đám đông)…

Sh: publish, wash, push…

C: dance, chance, glance (liếc nhìn)

K: look, drink, work, cook

P: help, leap (nhảy qua, nhảy vọt), loop (vòng lại, thêm vào vòng lặp), creep(bò , trườn)

F: proof (chịu được, chống thấm), roof (trú ngụ, cho ở)

X: fix, flex (uốn cong, mượt mà) – hiện tại có nghĩa khoe như không khoe

Gh: laugh…

Ch: watch, match…

  1. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/.

Ex: want, invite, interest, need, decide …

3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/: Với những trường hợp còn lại 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *